Velström Vallner Tohver on mobiilne juhtkond.

Töötame omanike, investorite, juhtide ning nende meeskondadega.
Asendame ajutiselt juhte ja leiame sobivad uued juhid. Juhendame teed läbimõeldud, end ära tasuvate otsusteni.
Meil on kogemused ettevõtete ja organisatsioonide iga elusammuga, oskus koostöös lahendada väljapääsmatuna tunduvaid olukordi. Pole midagi põnevamat korralikust väljakutsest. Lahendused on käeulatuses.

Partnerid

Eela Velström

Eela Velström

Lahendab personaliküsimused, hoolitseb meeskondade tippvormi ja naeratuse eest.

Iga organisatsiooni võtmeküsimus on leida õiged inimesed tegema õiget tööd. Eelat huvitavad inimesed ja personalitöö on tema jaoks see õige – niisama lihtne see ongi.

Urmo Vallner

Urmo Vallner

Inimsõbralik analüütik ja strateeg. Juhib ja kasvatab raha.

Urmo tunneb äri erinevatest aspektidest, teda iseloomustab universaalsus nii juhirollis kui tiimitöös. Teisisõnu – ta on alati oodatud palliplatsile kaasa lööma, aga sageli pakutakse talle hoopis kohtuniku rolli, kuna meeskonnad tunnustavad koos objektiivsusega ka tema grupiülest vaadet.

Peeter Tohver

Peeter Tohver

Töös karastunud kindlakäeline juht, inspireeriv liider.

Peeter on elukutselt juht, see on tema olemuses. Alustada tühjalt kohalt või võtta üle keeruka minevikuga struktuure, luua selgus eesmärkides ja ressurssides, positsioneerida äri kohalikul või regionaalsel turul, tekitada sünergiat…

Teenused

Meie kogemus aitab näha ja luua toimivat tervikut.

Mobiilne juhtimine on juhtimisviis, mis ühendab meie jaoks interim management’i eestikeelsed vasted: üleminekujuhtimine, muudatuste juhtimine, vahejuht, ajutine juht, etc.
Kuulame, mõtleme, räägime ja kirjutame eesti, inglise ning vene keeles. Tuttavad on nii Eesti turg kui ka rahvusvahelise haardega kaasnevad väljakutsed. Nagu elus ei ole ükski ettevõte standardne, ei ole meil tegelikult standardteenuseid. Vajadused selguvad arutelus, paneme kokku just teile ainuomase lahenduste paketi. Mõtte käivitamiseks sõnastasime valiku oma tegevustest. Pealkirjades püüdsime teieni tuua tunnet, milleni peaksime ühiselt jõudma. Ikka põhimõttel – vähem juttu, rohkem tegusid!

 • Restart

  Positiivsele kogemusele toetudes aitame üles ehitada uue hingamisega tugevama ettevõtte / organisatsiooni.

 • Rahulik uni

  Hindame ettevõtte toimimist, pakume kindlustunnet, et kord on majas ja ettevõtte olukord ning tulemused vastavad ootustele.

 • Teeme ära

  Käivitame ja juhime muudatusi, asendame ajutiselt juhte. Leiame ettevõtte arengu ning meeskonnaga haakuvad uued juhid, töötajad. Vajadusel lööme kaasa nõukogude töös.

 • Toimiv plaan

  Lahkame ettevõtte finantsseisu kaardistades ettevõtte riske ja tuues välja võimalikud kitsaskohad. Oleme abiks äriplaani koostamisel, rahastamise leidmisel ja elluviimisel.

 • Tark kulu

  Hindame ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt püsikulude ja investeeringute asjakohasust ning efektiivsust.

 • Vähem juttu

  Hindame juhtimisotsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni adekvaatsust. Kaardistame ja optimeerime tööprotsessi, vastutusalad ning suhtlusahelad.

 • Peegel

  Nõustame ja toetame juhti tema tulevastes või juba langetatud otsustes.

 • Silmade sära

  Hindame juhtide ja tiimi võimekust seada väärikaid eesmärke ja neid täita. Täpsustame juhtide rollijaotust nii, et igaühe ülesannetes valitseb selgus ja tasakaal kohustuste ja õiguste vahel ning on tagatud juhtide motivatsioon.

 • Tippassistent

  Oleme arendajaks või mentoriks tippjuhi assistendile ning ettevõtte tugiteenuste meeskonnale. Uue assistendi otsingute ajaks, eriprojektideks, kaalukateks kohtumisteks pakume kogenud mobiilse assistendi teenust.

  Loe lähemalt

 • Selge siht

  Koostöös meeskonnaga värskendame visiooni, aitame täpsustada ja igapäevase tööga sidustada ettevõtte pikaajalisi strateegilisi ning lühiajalisi eesmärke.

Protsessi ülevaade

Kogemus ja Soovitused

Kogemustepagas, mille üle oleme uhked

 • Tallinna Kaubamaja
 • Selver
 • ESS
 • Falck
 • G4S
 • Eesti Vabariigi Majandusministeerium
 • Eesti Vabariigi Siseministeerium
 • Eesti Energia
 • Moskva linna transpordiamet
 • Aeroexpress
 • U.S. Invest
 • Talleks
 • Juveel
 • Koger & Partnerid
 • Eesti Forekspank
 • Invicta

Meie teenust soovitavad

 • Mothercare
 • ELC
 • Velvet
 • Extra
 • Klavmak
 • Skinest Rail
 • Opoint
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Aesti
 • Mones&Tuur

Kontakt

Võta ühendust, küsi juurde, arutame, leiame lahenduse!